fbpx Aneta Oniszczuk-Jastrząbek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2015 roku

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

 Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mariusz Bratnicki, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kaleta, prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 808.


Gdańsk, 19 czerwca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 29 czerwca 2015 roku, 11:56
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 lipca 2015 roku, 9:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba