fbpx Katarzyna Anna Welzant | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Welzant

Katarzyna Anna Welzant

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

Katarzyna Anna Welzant

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ pomocy publicznej na rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Recenzenci: prof. PG, dr hab. Anna Rzeczycka, prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba

Dyplom nr 3924.


Gdańsk, 29 czerwca 2015 r.

Data publikacji: środa, 19 sierpnia 2015 roku, 13:54
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 16:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba