fbpx Piotr Andrzej Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Andrzej Wróbel

Piotr Andrzej Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

dr nauk ekonomicznych

Piotr Andrzej Wróbel

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Komunikacja elektroniczna: zagrożenia i ich skutki dla orgnizacji

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab.Kazimierz Perechuda, prof. dr hab.Bernard F. Kubiak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Maria Romanowska

Dyplom nr 809.


Gdańsk, 30 czerwca 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku, 14:09
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba