Robert Sławomir Bęben | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Sławomir Bęben

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 października 2015 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Robert Sławomir Bęben

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, prof. dr hab. Edward Urbańczyk , prof. dr hab. Barbara Żurawik

Dyplom nr 821.


Gdańsk, 06 listopada 2015 r.