fbpx Beata Jackowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Jackowska

Beata Jackowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 października 2015 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Beata Jackowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, prof. dr hab. Wanda Maria Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder

Dyplom nr 822.


Gdańsk, 06 listopada 2015 r.

Data publikacji: poniedziałek, 9 listopada 2015 roku, 13:03
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba