Beata Jackowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Jackowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 29 października 2015 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Beata Jackowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, prof. dr hab. Wanda Maria Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder

Dyplom nr 822.


Gdańsk, 06 listopada 2015 r.