fbpx Grzegorz Antoni Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Antoni Olszewski

Grzegorz Antoni Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2015 roku

Grzegorz Antoni Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Leszek Bem, prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski

Dyplom nr 3946.


Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.83 MB
PDF icon Recenzja 22.61 MB
Data publikacji: piątek, 13 listopada 2015 roku, 14:41
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 listopada 2015 roku, 9:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki