Grzegorz Antoni Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Antoni Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2015 roku

Grzegorz Antoni Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Skażenie radiochemiczne środowiska przyrodniczego wokół hałdy fosfogipsów w Wiślince w pobliżu Gdańska

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie ochrony środowiska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Henryk Leszek Bem, prof. dr hab. Jerzy Wojciech Mietelski

Dyplom nr 3946.


Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.83 MB
PDF icon Recenzja 22.61 MB