fbpx Magdalena Anna Mozolewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Anna Mozolewska

Magdalena Anna Mozolewska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2015 roku

Magdalena Anna Mozolewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Modelowanie teoretyczne białek i ich oddziaływań na różnych poziomach rozdzielczości na przykładzie przewidywania struktury białek oraz wybranych procesów biochemicznych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Justyna Ślusarz
Recenzenci: prof. IKiFP PAN, dr hab. Tomasz Maciej Borowski, prof. dr hab. inż. Wacław Andrzej Sokalski

Dyplom nr 3945.


Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie1.6 MB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.01 MB
PDF icon Recenzja 21.82 MB
Data publikacji: piątek, 13 listopada 2015 roku, 15:15
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 listopada 2015 roku, 9:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki