fbpx Dagmara Jacewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dagmara Jacewicz

Dagmara Jacewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2015 roku

Dagmara Jacewicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Zastosowanie w układach biologicznych opracowanych i przetestowanych w układach chemicznych nowych metod oznaczania tlenku węgla(IV), nadtlenku wodoru i tlenku azotu(IV)

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Błażejowski, prof. dr hab. Józef Dulak, prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 813.


Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1225.85 KB
PDF icon Recenzja 2471.88 KB
PDF icon Recenzja 3613.97 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek873.39 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.21 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Komisja habilitacyjna566.89 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram37.41 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała275.48 KB
Data publikacji: sobota, 14 listopada 2015 roku, 19:42
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 listopada 2015 roku, 9:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki