fbpx Dorota Anna Kubiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dorota Anna Kubiak

Dorota Anna Kubiak

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2019 roku

magister Chemii

Dorota Anna Kubiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Synteza oraz badania konformacyjne fragmentów peptydowych tworzących zwroty w wybranych białkach oraz ustalenie sposobu wiązania tych fragmentów białek z jonami Cu(II) i Zn(II)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Makowska, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Krężel, dr hab. Rafał Adrian Latajka, prof. PWr

Dyplom nr 4460.


Gdańsk, 05 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract535.9 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie536.21 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1233.1 KB
PDF icon Recenzja 22.78 MB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 13:34
Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 września 2019 roku, 8:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki