fbpx Tomasz Krzysztof Wirecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Krzysztof Wirecki

Tomasz Krzysztof Wirecki

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lutego 2016 roku

Tomasz Krzysztof Wirecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Algorytmy dynamiki molekularnej i Monte Carlo oraz ich rozszerzenia w gruboziarnistych symulacjach zwijania polipeptydów”

„Molecular Dynamics and monte carlo metods and their extentions for coarsegrained simulations of polypeptide folding”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Cezary Ryszard Czaplewski

Promotor pomocniczy: dr Artur Giełdoń
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Jerzy Mazerski, prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula

Dyplom nr 4000.


Gdańsk, 17 lutego 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract37.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie38.71 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1153.28 KB
PDF icon Recenzja 2744.48 KB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 13:45
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 lutego 2016 roku, 7:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki