fbpx Alan Radomir Puckowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Alan Radomir Puckowski

Alan Radomir Puckowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2019 roku

magister ochrony środowiska

Alan Radomir Puckowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym”

„Analytics, sorption and ecotoxicological evaluation of mixtures of selected veterinary pharmaceuticals in the aquatic environment”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Anna Maria Białk-Bielińska
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, prof. Cristina Silva Pereira

Dyplom nr 4431.


Gdańsk, 14 maja 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract6.96 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie73.8 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1180.44 KB
PDF icon Recenzja 21019.62 KB
Data publikacji: sobota, 21 listopada 2015 roku, 14:50
Ostatnia modyfikacja: środa, 5 czerwca 2019 roku, 13:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki