fbpx Ewa Maria Zalewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Maria Zalewska

Ewa Maria Zalewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2015 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Ewa Maria Zalewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Obraz świata w podręcznikach szkolnych do klas początkowych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. UAM, dr hab. Beata Teresa Jachimczak, prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko , prof. UG, dr hab. Maria Szczepska-Pustkowska

Dyplom nr 823.


Gdańsk, 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: piątek, 27 listopada 2015 roku, 11:31
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015 roku, 14:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba