fbpx Aleksandra Maria Tesmar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Maria Tesmar | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aleksandra Maria Tesmar

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2018 roku

magister Chemii

Aleksandra Maria Tesmar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura, właściwości fizykochemiczne i biologiczne kompleksów jonów metali bloku d z ligandami aminopolikarboksylanowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Kazimierz Chmurzyński

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Wyrzykowski
Recenzenci: dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 4380.


Gdańsk, 21 grudnia 2018 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract152.26 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie192.04 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.14 MB
PDF icon Recenzja 21.75 MB