Marcin Krzysztof Czapla | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Krzysztof Czapla

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2018 roku

magister Chemii

Marcin Krzysztof Czapla

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena mocy i stabilności wybranych superkwasów Lewisa-Brønsteda przy użyciu metod teoretycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stanisław Skurski

Recenzenci: prof. dr hab. Monika Agnieszka Musiał, prof. dr hab. Marek Sikorski

Dyplom nr 4300.


Gdańsk, 15 października 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract265.93 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie270.52 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.39 MB
PDF icon Recenzja 21.17 MB