Rafał Dominik Dutkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rafał Dominik Dutkiewicz

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 stycznia 2016 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii

Rafał Dominik Dutkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Analiza strukturalno-funkcjonalna mitochondrialnych kompleksów białkowych zaangażowanych w biosyntezę centrów żelazo-siarkowych (Fe/S)”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Agnieszka Małgorzata Chacińska , prof. dr hab. Mariusz Roman Więckowski, prof. dr hab. Andrzej Cezary Składanowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik

Dyplom nr 829.


Gdańsk, 05 lutego 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja 11.46 MB
PDF icon recenzja 21.63 MB
PDF icon recenzja 3212.45 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek85.03 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat2.42 MB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon decyzja o powołaniu komisji habilitacyjnej849.06 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram74.76 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała Rady Wydziału509.12 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon Uzasadnienie komisji habilitacyjnej387.34 KB