fbpx Janusz Dargacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Janusz Dargacz

Janusz Dargacz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2015 roku

Janusz Dargacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gdańskie kąpieliska morskie w XIX wieku. Studium z dziejów letniego wypoczynku w epoce przedindustrialnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: hitoria XIX wieku

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edmund Kizik

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Józef Stegner, prof. dr hab. Szczepan Wierzcosławski

Dyplom nr 3987.


Gdańsk, 18 grudnia 2015 r.

Data publikacji: środa, 23 grudnia 2015 roku, 11:14
Ostatnia modyfikacja: środa, 23 grudnia 2015 roku, 11:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba