Magdalena Bełdowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Bełdowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 grudnia 2015 roku

Magdalena Bełdowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Stanislaw Hławiczka, prof. dr hab. inż. Józef Marian Pacyna, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Jarosław Jan Napiórkowski

Dyplom nr 824.


Gdańsk, 15 grudnia 2015 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek 283.72 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat634.4 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram137 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwała239.87 KB