fbpx Magdalena Bełdowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Bełdowska

Magdalena Bełdowska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Magdalena Bełdowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Stanislaw Hławiczka, prof. dr hab. inż. Józef Marian Pacyna, prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Jarosław Jan Napiórkowski

Dyplom nr 824.


Gdańsk, 15 grudnia 2015 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek 283.72 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat634.4 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram137 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwała239.87 KB
Data publikacji: środa, 23 grudnia 2015 roku, 11:37
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 lutego 2016 roku, 11:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Bielińska
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba