fbpx Marcin Dominik Borsuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin Dominik Borsuk

Marcin Dominik Borsuk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

Marcin Dominik Borsuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kształtowanie struktury kapitałowej banków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. dr hab. Monika Marcinkowska

Dyplom nr 3989.


Gdańsk, 23 grudnia 2015 r.

Data publikacji: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 grudnia 2015 roku, 10:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba