Leszek Czerwonka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Leszek Czerwonka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2015 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Leszek Czerwonka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Behawioralne aspekty decyzj inwestycyjnych przedsiębiorstw ”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Jan Dominiak, prof. dr hab. Adam Józef Nalepka, prof. dr hab. Krzysztof Marek Szałucki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 825.


Gdańsk, 29 grudnia 2015 r.