Maria Dorota Kaźmierczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maria Dorota Kaźmierczak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2016 roku

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Maria Dorota Kaźmierczak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mariola Bidzan, dr hab. Grażyna Iwona Kmita

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Jerzy Marian Brzeziński

Dyplom nr 828.


Gdańsk, 22 stycznia 2016 r.