fbpx Jakub Stanisław Rusakow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jakub Stanisław Rusakow

Jakub Stanisław Rusakow

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2016 roku

Jakub Stanisław Rusakow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jan Himilsbach jako pisarz. Próba monografii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Wiesław Bocheński, prof. UG, dr hab. Piotr Jarosław Millati

Dyplom nr 3997.


Gdańsk, 29 stycznia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 5 lutego 2016 roku, 12:26
Ostatnia modyfikacja: piątek, 5 lutego 2016 roku, 12:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba