fbpx Paweł Śpica | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Śpica | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Śpica

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2016 roku

Paweł Śpica

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Działalność Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w województwie gdańskim w latach 1948-1955. Edukacja - wychowanie - indoktrynacja        ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Mokrzecki, dr hab. Małgorzata Król

Dyplom nr 4006.


Gdańsk, 24 lutego 2016 r.