fbpx Bartosz Lutostański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartosz Lutostański

Bartosz Lutostański

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 marca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych

Bartosz Lutostański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gombrowicz - Beckett. Beckett - Gombrowicz. Międzyrodzajowe studium porównawcze”

„Gombrowicz - Beckett. Beckett - Gombrowicz. A Comparative Inter-Modal Study”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: komparatystyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 4011.


Gdańsk, 14 marca 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 15 marca 2016 roku, 12:37
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 marca 2016 roku, 12:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba