Dorota Monika Burska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Monika Burska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 2016 roku

dr nauk o Ziemi

Dorota Monika Burska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Materia organiczna w zawiesinie i osadach Zatoki Gdańskiej”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. IG i PZ, dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

Dyplom nr 833.


Gdańsk, 16 marca 2016 r.