Magdalena Wysocka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Wysocka

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 września 2016 roku

dr nauk chemicznych w zakresie chemii

Magdalena Wysocka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Peptydy i peptydomimetyki jako narzędzia do badania enzymów proteolitycznych”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Aleksandra Barbara Olma, prof. dr hab. Bernard Józef Lammek, prof. dr hab. Jacek Józef Otlewski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wojciech Robert Rypniewski

Dyplom nr 846.


Gdańsk, 23 września 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11005.83 KB
PDF icon Recenzja 21010.08 KB
PDF icon Recenzja 3352.52 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek1.32 MB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat2.95 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation2.84 MB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram134.82 KB