Mariusz Stanisław Grinholc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Stanisław Grinholc

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 08 lipca 2016 roku

Doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii

Mariusz Stanisław Grinholc

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Opracowanie strategii prowadzących do skutecznej walki ze zjawiskiem szczepowo-zależnej odpowiedzi drobnoustrojów na inaktywację fotodynamiczną”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jarosław Aleksander Marszałek, prof. dr hab. Teresa Barbara Olczak, prof. dr hab. Barbara Różalska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Anna Maria Skorupska

Dyplom nr 844.


Gdańsk, 22 lipca 2016 r.

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek do CK o wszczęcie postępowania260.61 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat79.28 MB

Komisja habilitacyjna

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.pdf69.07 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon uzasadnienie.pdf456.18 KB