fbpx Michał Piotr Hinc | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Piotr Hinc

Michał Piotr Hinc

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2016 roku

mgr nauk humanistycznych w zakresie historii

Michał Piotr Hinc

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Próba rewolucji agrarnej w powiecie morskim/wejherowskim i puckim w latach 1945-1956

„The attempt to impose agrarian revolution in the morski / wejherowski and pucki districts, 1945-1956”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

Recenzenci: prof. UJK, dr hab. Grzegorz Andrzej Miernik, prof. dr hab. Cezary Jan Obracht-Prondzyński

Dyplom nr 4050.


Gdańsk, 22 czerwca 2016 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie w j. angielskim138.49 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Streszczenie34 KB
Data publikacji: poniedziałek, 9 maja 2016 roku, 11:07
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 czerwca 2016 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra