Maciej Daniel Matczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Daniel Matczak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Maciej Daniel Matczak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Procesy integracji w transporcie światowym oraz ich rynkowe implikacje”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. dr hab. Danuta Halina Rucińska, prof. dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Dyplom nr 838.


Gdańsk, 05 maja 2016 r.