fbpx Maria Witt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Witt

Maria Witt

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2016 roku

Maria Witt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces kumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych Morza Bałtyckiego i wpływ depozycji atmosferycznej na ten proces ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Izabela Niemirycz

Recenzenci: prof. dr hab.Piotr Maria Szefer, dr hab. Marcin Frankowski

Dyplom nr 4030.


Gdańsk, 12 maja 2016 r.

Data publikacji: piątek, 20 maja 2016 roku, 7:38
Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 maja 2016 roku, 8:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba