Andrzej Leszek Gierszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Leszek Gierszewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2016 roku

Andrzej Leszek Gierszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu (do 1525 r.)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prof. UG, dr hab. Klemens Jan Bruski

Dyplom nr 4034.


Gdańsk, 24 maja 2016 r.