fbpx Adrianna Dorota Adamek-Świechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adrianna Dorota Adamek-Świechowska

Adrianna Dorota Adamek-Świechowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2015 roku

Adrianna Dorota Adamek-Świechowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ „Quo vadis?" Henryka Sienkiewicza. Od intencji do tekstu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Józef Bujnicki, prof. UG, dr hab. Jan Data

Dyplom nr 3881.


Gdańsk, 16 marca 2015 r.

Data publikacji: środa, 15 czerwca 2016 roku, 14:35
Ostatnia modyfikacja: środa, 15 czerwca 2016 roku, 14:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba