Paweł Wiktor Antonowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paweł Wiktor Antonowicz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2016 roku

dr nauk ekonomicznych

Paweł Wiktor Antonowicz

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. ZPSB, dr hab. Aneta Zelek , prof. dr hab. Andrzej Herman

Dyplom nr 841.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.