fbpx Dominik Piotr Meller | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominik Piotr Meller | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dominik Piotr Meller

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2016 roku

Dominik Piotr Meller

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model szpitalnego systemu informacyjnego w zarządzaniu procesem leczenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik

Recenzenci: prof. dr hab. Iga Rudawska, prof. dr hab. Bernard F. Kubiak

Dyplom nr 4056.


Gdańsk, 27 czerwca 2016 r.