fbpx Agnieszka Kerlin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Kerlin

Agnieszka Kerlin

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 lipca 2016 roku

Agnieszka Kerlin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proza Olgi Tokarczuk w świetle psychologii Carla Gustawa Junga”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Recenzenci: dr hab. Marzena Karwowska, prof. UG, dr hab. Piotr Jarosław Millati

Dyplom nr 4076.


Gdańsk, 27 lipca 2016 r.

Data publikacji: poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku, 14:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku, 14:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba