Błażej Jakub Szepietowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Błażej Jakub Szepietowski

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2016 roku

dr nauk matematycznych w zakresie matematyki

Błażej Jakub Szepietowski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Grupa klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej ”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Aleksy Tralle , dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, dr hab. Maciej Borodzik

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Dov Bronisław Wajnryb

Dyplom nr 847.


Gdańsk, 26 września 2016 r.

Recenzje

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_skan.pdf534.14 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_pl.pdf1.05 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat_en.pdf558.88 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon sklad_komisji.pdf593.67 KB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
PDF icon harmonogram_przebiegu_postepowania.pdf105.64 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala.pdf542.93 KB

Uzasadnienie

ZałącznikWielkość
PDF icon uzasadnienie.pdf6.47 MB