fbpx Artur Sikorski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Artur Sikorski

Artur Sikorski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2016 roku

doktor nauk chemicznych w zakresie Chemii

Artur Sikorski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Wieloskładnikowe kryształy z udziałem akrydyn – struktura i analiza oddziaływań międzycząsteczkowych

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Edward Ciarkowski, prof. dr hab. Zofia Lipkowska, prof. dr hab. Ilona Zdzisława Turowska-Tyrk

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Grzegorz Dariusz Bujacz

Dyplom nr 855.


Gdańsk, 19 grudnia 2016 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.05 MB
PDF icon Recenzja 2408.11 KB
PDF icon Recenzja 3443.59 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek200.53 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat1.65 MB

Self-presentation

ZałącznikWielkość
PDF icon Self-presentation1.6 MB

Harmonogram

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Harmonogram28 KB
Data publikacji: poniedziałek, 26 września 2016 roku, 11:03
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 8:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki