Dariusz Grzegorz Tłoczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dariusz Grzegorz Tłoczyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 września 2016 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Dariusz Grzegorz Tłoczyński

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. dr hab.Włodzimierz Rydzkowski, dr hab. Joanna Jadwiga Hawlena

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Czesław Kazimierz Domański

Dyplom nr 848.


Gdańsk, 28 września 2016 r.