Jarosław Adam Waśniewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Adam Waśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 września 2016 roku

dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadząniu

Jarosław Adam Waśniewski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. dr hab. Aldona Kinga Frączkiewicz-Wronka, prof. dr hab. Piotr Grajewski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Dyplom nr 849.


Gdańsk, 07 października 2016 r.