fbpx Małgorzata Giżyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Giżyńska

Małgorzata Giżyńska

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2020 roku

magister Chemii

Małgorzata Giżyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie C-końcowej sekwencji białka Blm10 do otrzymania efektywnych stymulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

Recenzenci: Prof. dr hab. Justyna Brasuń, Prof. dr hab. Marcin Drąg

Dyplom nr 4570.


Gdańsk, 07 lipca 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract156.85 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie159.86 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1297.7 KB
PDF icon Recenzja 2110.06 KB
Data publikacji: poniedziałek, 14 listopada 2016 roku, 14:27
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 lipca 2020 roku, 12:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki