Katarzyna Kuncewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Kuncewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2019 roku

magister Chemii

Katarzyna Kuncewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka molekularna kompleksu białek HVEM-CD160, jako potencjalnego celu w immunoterapii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk chemicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Marta Marcelina Spodzieja
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski, dr hab. Grzegorz Dubin, prof. UJ

Dyplom nr 4461.


Gdańsk, 05 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract370.9 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie374.18 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.03 MB
PDF icon Recenzja 2624.71 KB