fbpx Monika Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Wiśniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Monika Wiśniewska

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2016 roku

Monika Wiśniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ 17α-etynoloestradiolu (EE2) na przeżywalność, zachowania rozrodcze i różnicowanie płci gatunku Gammarus tigrinus Sexton, 1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Zofia Kulczykowska, dr hab. Michał Grabowski, prof. UŁ

Dyplom nr 4091.


Gdańsk, 09 listopada 2016 r.

Data publikacji: środa, 16 listopada 2016 roku, 11:45
Ostatnia modyfikacja: środa, 16 listopada 2016 roku, 11:46
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba