Ryszard Karol Miler | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ryszard Karol Miler

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2016 roku

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Ryszard Karol Miler

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego - modelowanie systemów - strategie ekonomizacji”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Stanisław Grzelakowski, prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Witold Józef Jurek

Dyplom nr 850.


Gdańsk, 28 października 2016 r.