Justyna Siemionow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Justyna Siemionow

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 2017 roku

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Justyna Siemionow

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Bożena Marynowicz-Hetka, prof. dr hab.Tadeusz Andrzej Pilch, dr hab. Robert Opora, prof. UG

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Marek Jerzy Konopczyński

Dyplom nr 867.


Gdańsk, 21 czerwca 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1382.79 KB
PDF icon Recenzja 2231.95 KB
PDF icon Recenzja 3310.38 KB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon Wniosek223.48 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon Autoreferat754.03 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon Skład Komisji33.5 KB