fbpx Anita Joanna Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anita Joanna Szymańska

Anita Joanna Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 listopada 2016 roku

doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Anita Joanna Szymańska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy w krajach OECD

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska, prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, dr hab.Urszula Aniela Sztandar-Sztanderska, prof. UW , dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Dyplom nr 852.


Gdańsk, 02 grudnia 2016 r.

Data publikacji: środa, 7 grudnia 2016 roku, 13:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 grudnia 2016 roku, 9:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba