fbpx Lucyna Katarzyna Przybylska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Katarzyna Przybylska

Lucyna Katarzyna Przybylska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 grudnia 2016 roku

doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii

Lucyna Katarzyna Przybylska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bolesław Domański, dr hab. Ewa Gabriela Klima, prof. PŁ, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Lisowski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Dyplom nr 853.


Gdańsk, 05 grudnia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 9 grudnia 2016 roku, 8:43
Ostatnia modyfikacja: piątek, 9 grudnia 2016 roku, 9:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba