fbpx Marzena Elżbieta Wojciechowska-Orszulak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marzena Elżbieta Wojciechowska-Orszulak

Marzena Elżbieta Wojciechowska-Orszulak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 2016 roku

magister filologii polskiej

Marzena Elżbieta Wojciechowska-Orszulak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transgresja w działaniach teatralnych o charakterze terapeutycznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o teatrze

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Recenzenci: dr hab. Ireneusz Guszpit, prof. UWr, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG

Dyplom nr 4102.


Gdańsk, 14 grudnia 2016 r.

Data publikacji: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:05
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba