fbpx Piotr Lucjan Sitkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Lucjan Sitkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Lucjan Sitkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2016 roku

magister filologii

Piotr Lucjan Sitkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1922 - 1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK w Kielcach

Dyplom nr 4112.


Gdańsk, 23 grudnia 2016 r.