fbpx Andrzej Bolesław Dżuryk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Andrzej Bolesław Dżuryk

Andrzej Bolesław Dżuryk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2017 roku

Magister Ekonomii

Andrzej Bolesław Dżuryk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, prof. dr hab. Jan Marian Szambelańczyk

Dyplom nr 4124.


Gdańsk, 25 stycznia 2017 r.

Data publikacji: piątek, 27 stycznia 2017 roku, 14:15
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 stycznia 2017 roku, 14:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba