Robert Bogdanowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Bogdanowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 stycznia 1993 roku

Robert Bogdanowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Struktura hydrograficzna decentrycznego systemu odwadniania Wzniesienia Elbląskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Drwal

Dyplom nr 1391.


Gdańsk, 08 stycznia 1993 r.