fbpx Bartosz Marcin Surawski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bartosz Marcin Surawski

Bartosz Marcin Surawski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2017 roku

magister Ekonomii

Bartosz Marcin Surawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model wykorzystania specjalistów w zarządzaniu wiedzą”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 4133.


Gdańsk, 01 marca 2017 r.

Data publikacji: środa, 8 marca 2017 roku, 12:48
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 marca 2017 roku, 12:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba